Торове

Терминът „торове" се определя като сбор от химични елементи (активни добавки), необходими за добър ръст и дълъг жизнен цикъл на растенията. Тези елементи се явяват като биологични активни добавки, които могат да обоготят почвата под растенията с минерални елементи. На този момент в продажба има много видове торове и техни производнии: прости торове, които съдържат един макроелемент, торове, които съдържат няколко макроелементи, течни торове, твърди, със забавена поглъщаемост и други. Повечето торове съдържат само азот, фосфор и калий, защото се смята, че другите елементи, които трябват за растенията в по – малки пропорции, вече се съдържат в почвата в достатъчно количество.

Всякакъв продукт от тази група има мадпис NPK. Например съотношенията 10-6-8 следва, че торовете съдържат 10% азот, 6% фосфор и 8% калий. Исхождайки от тези съотношения, а също така и от добавки с други минерали, торовете употребявани днес имат строго целево предназначение. Като се има впредвид значението и ролята на всеки макроелемент и също така във връзката му с потреблението или с недостатъка му за жизнедеятелността на растенията ние можем да определим с точност какъв вид торове Ви трябват.

Твърдите торове имат три форми: прах, гранули или пелети. За разлика от течните торове, които трябва да се внасят два или три пъти месечно, твърдите торове се усвояват много по-бавно като по този начин осигуряват храна за растенията за по-дълъг период от време.

Торовете в течна форма, които се използват всяка седмица, за обработката на листите на растенията, по метода на впръскванията, също бързо се усвояват и много добре се приемат от растенията.

Независимо какъв вид торове ще изберете, най-важното е да се изберат правилно и ефективно, за да може ние да знаем какъв вид торове трябва се използват и най-важното в какви срокове и по какъв начин.

В тази връзка като се използва многогодишния ни опит в тази област, нашата фирма оказва пълно съдействие за придобиването на торове за Вашите нужди, както посредник и също така като пряк продавач, с потвърден опит в тази сферата.

parteneri

designed by adquest.ro