MONDISTAR

m1

Нашата компания е основана през 2000 година и е разположена в промишлената зона на град Галац ( ул.Бессарабией, 210), на пътя за границата с Рецпублика Молдова ( 8км. до границата), на разстояние 1.5 км. от морските и речни пристанища, които се именуват Доки и Новият басейн на град Галац.

Предприятието разполага със следната собственост:

 • • Производствени и складови помещения разположени на 5000 кв.м., с пряк достъп до ЖП линии, от европейски и съветски тип;
 •  Напълно оборудван офис с площ от 1000 кв.м., с мека мебел, интернет, телефон/факс и др.;
 •  10 000 кв.м. бетонна площадка;
 •  ЖП станция за натоварване/разтоварване от съветски тип на ЖП линиите ( 1000 тона капацитет в денонощието), заедно с митническо оформяне, терминал за контейнери и достъп за ЖП влакове и автомобили;
 •  Предприятието разполга с всички необходими средства свързани с логистиката, да извършва процедурите свързани с износа и вноса на четити гранични пункта, с преход от страните от СНГ: Дьяково-Халмеу, Вадул-луй-Сирет-Дорнешть, Унгень-Кристешть-Жижия, Рени-Галац;
 •  Национална търговска мрежа по цялата територия на Румъния за търговия със сол, минерални торов, агрегати за селскостопанство и др.;
 •  Високо ефективно оборудване за натоварване, разтоварване и транспортиране;

Ние се явяваме единствените износители на сол „Екстра" от Украйна, също така в качеството си на единствения износител на торове и агрегати за селскостопанството от страните от СНГ ( в частност от Русия, Белорусия и Украйна), със среден годишен товарен оборот около 200 хиляди тона, нашата компания успя да построи, година след година, особени отношения с Железнопътната мрежа в указаните страни, отношения, които се изразяват във вземането на преференциални тарифи, при транспортировката и транзита на товара през тези държави. Персонала в нашата компания перфектно владеят руски, английски, френки и италиански езици.

Ние разполагаме с необходимата инфраструктура и квалифициран персонал. Нашата компания има подразделение, което работи в отраслите на международните и вътрешни транспортировки.

Това подразделение:

 •  Се занимава с организацията на национални и международни транспортировки на товарите, износ и внос с транзитни речни, морски, автомобилни и ЖП транспорти ( нашата компания се явява като експедитор на SNTFMCFR Марфа – оператор на ЖП транспорт в Румъния, с централизиран код на плащане) на обикновени и контейнерни натоварвания, както с пълна комплектация така и със сборни товари;
 •  Занимава се с организацията на международна транспортировка на товарите ( в частност с контейнерни) по системата "door to door";
 •  Изпълнява митническото оформяне, митническото деклариране и представяне на товарите в качеството си на митнически брокер;
 •  Изпълнява натрупването, съхранението и дистрибуцията на товарите или партидите с товарите, с привличането на собствени транспортни средства;
 •  Изпълнява сортировката на товарите, разделението, разпределението на партидите в зависимост от подателя и получателя, маркировката/премаркировката, етикирането, корегирането или отстраняваенто на дефектите по упаковката;
 •  Изпълнява проследяването на товарите в международните съобщения, от момента на изпращането на товара, до момента на неговото пристигане на назначеното място;
 •  Изпълнява контрола по разтоварването или по преместването на товара от един вид транспорт на друг, също така оказва съдействие при претеглянето на товарите или определянето на количеството при помощта на други достъпни средства;
 •  Консултира по въпросите свързани с митническото законодателство ( митнически процедури, тарифна класификация и др.), митнически и данъчни такси ( ДДС, акцизи);
 •  Изпълнява всякакви други операции, свързани с вътрешните и международни транспортировки.

В процеса на работа, нашата компания е установила отношения с чуждестрани експедиторски предприятия, превозвачи или с техните посредници.

 

parteneri

designed by adquest.ro