Mondistar

Anunt Public

S.C. Mondistar S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Linie ferata industriala noua S.C. Mondistar S.R.L. Galati, ecartament 1520 mm, racordata la infrastructura fereoviara in statia C.F.R. Galati, grupa Galati Bazin, construire jonctiune LFI si modificare infrastructura feroviara in statia C.F.R. Galati, grupa Galati Bazin’’. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la adresa de internet http://www.anpm.ro/web/apm-galati/acordul-de-mediu. Observatiile publicului se primesc zilnic la adresa de email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

Торове

Терминът „торове" се определя като сбор от химични елементи (активни добавки), необходими за добър ръст и дълъг жизнен цикъл на растенията. Тези елементи се явяват като биологични активни добавки, които могат да обоготят почвата под растенията с минерални елементи. На този момент в продажба има много видове торове и техни производнии: прости торове, които съдържат един макроелемент, торове, които съдържат няколко макроелементи, течни торове, твърди, със забавена поглъщаемост и други. Повечето торове съдържат само азот, фосфор и калий, защото се смята, че другите елементи, които трябват за растенията в по – малки пропорции, вече се съдържат в почвата в достатъчно количество.

Всякакъв продукт от тази група има мадпис NPK. Например съотношенията 10-6-8 следва, че торовете съдържат 10% азот, 6% фосфор и 8% калий. Исхождайки от тези съотношения, а също така и от добавки с други минерали, торовете употребявани днес имат строго целево предназначение. Като се има впредвид значението и ролята на всеки макроелемент и също така във връзката му с потреблението или с недостатъка му за жизнедеятелността на растенията ние можем да определим с точност какъв вид торове Ви трябват.

Твърдите торове имат три форми: прах, гранули или пелети. За разлика от течните торове, които трябва да се внасят два или три пъти месечно, твърдите торове се усвояват много по-бавно като по този начин осигуряват храна за растенията за по-дълъг период от време.

Торовете в течна форма, които се използват всяка седмица, за обработката на листите на растенията, по метода на впръскванията, също бързо се усвояват и много добре се приемат от растенията.

Независимо какъв вид торове ще изберете, най-важното е да се изберат правилно и ефективно, за да може ние да знаем какъв вид торове трябва се използват и най-важното в какви срокове и по какъв начин.

В тази връзка като се използва многогодишния ни опит в тази област, нашата фирма оказва пълно съдействие за придобиването на торове за Вашите нужди, както посредник и също така като пряк продавач, с потвърден опит в тази сферата.

Логостичен отдел

Нашата компания е основана през 2000 година и е разположена в промишлената зона на град Галац ( ул.Бессарабией, 210), на пътя за границата с Рецпублика Молдова ( 8км. до границата), на разстояние 1.5 км. от морските и речни пристанища, които се именуват Доки и Новият басейн на град Галац.

Предприятието разполага със следната собственост:

 • Производствени и складови помещения разположени на 5000 кв.м., с пряк достъп до ЖП линии, от европейски и съветски тип;
 • Напълно оборудван офис с площ от 1000 кв.м., с мека мебел, интернет, телефон/факс и др.;
 • 10 000 кв.м. бетонна площадка;
 • ЖП станция за натоварване/разтоварване от съветски тип на ЖП линиите ( 1000 тона капацитет в денонощието), заедно с митническо оформяне, терминал за контейнери и достъп за ЖП влакове и автомобили;
 • Предприятието разполга с всички необходими средства свързани с логистиката, да извършва процедурите свързани с износа и вноса на четити гранични пункта, с преход от страните от СНГ: Дьяково-Халмеу, Вадул-луй-Сирет-Дорнешть, Унгень-Кристешть-Жижия, Рени-Галац;
 • Национална търговска мрежа по цялата територия на Румъния за търговия със сол, минерални торов, агрегати за селскостопанство и др.;
 • Високо ефективно оборудване за натоварване, разтоварване и транспортиране;

Ние се явяваме единствените износители на сол „Екстра” от Украйна, също така в качеството си на единствения износител на торове и агрегати за селскостопанството от страните от СНГ ( в частност от Русия, Белорусия и Украйна), със среден годишен товарен оборот около 200 хиляди тона, нашата компания успя да построи, година след година, особени отношения с Железнопътната мрежа в указаните страни, отношения, които се изразяват във вземането на преференциални тарифи, при транспортировката и транзита на товара през тези държави. Персонала в нашата компания перфектно владеят руски, английски, френки и италиански езици.

Ние разполагаме с необходимата инфраструктура и квалифициран персонал. Нашата компания има подразделение, което работи в отраслите на международните и вътрешни транспортировки.

Това подразделение:

 • Се занимава с организацията на национални и международни транспортировки на товарите, износ и внос с транзитни речни, морски, автомобилни и ЖП транспорти ( нашата компания се явява като експедитор на SNTFMCFR Марфа – оператор на ЖП транспорт в Румъния, с централизиран код на плащане) на обикновени и контейнерни натоварвания, както с пълна комплектация така и със сборни товари;
 • Занимава се с организацията на международна транспортировка на товарите ( в частност с контейнерни) по системата “door to door”;
 • Изпълнява митническото оформяне, митническото деклариране и представяне на товарите в качеството си на митнически брокер;
 • Изпълнява натрупването, съхранението и дистрибуцията на товарите или партидите с товарите, с привличането на собствени транспортни средства;
 • Изпълнява сортировката на товарите, разделението, разпределението на партидите в зависимост от подателя и получателя, маркировката/премаркировката, етикирането, корегирането или отстраняваенто на дефектите по упаковката;
 • Изпълнява проследяването на товарите в международните съобщения, от момента на изпращането на товара, до момента на неговото пристигане на назначеното място;
 • Изпълнява контрола по разтоварването или по преместването на товара от един вид транспорт на друг, също така оказва съдействие при претеглянето на товарите или определянето на количеството при помощта на други достъпни средства;
 • Консултира по въпросите свързани с митническото законодателство ( митнически процедури, тарифна класификация и др.), митнически и данъчни такси ( ДДС, акцизи);
 • Изпълнява всякакви други операции, свързани с вътрешните и международни транспортировки.

В процеса на работа, нашата компания е установила отношения с чуждестрани експедиторски предприятия, превозвачи или с техните посредници.

MONDISTAR

m1

Нашата компания е основана през 2000 година и е разположена в промишлената зона на град Галац ( ул.Бессарабией, 210), на пътя за границата с Рецпублика Молдова ( 8км. до границата), на разстояние 1.5 км. от морските и речни пристанища, които се именуват Доки и Новият басейн на град Галац.

Предприятието разполага със следната собственост:

 • • Производствени и складови помещения разположени на 5000 кв.м., с пряк достъп до ЖП линии, от европейски и съветски тип;
 •  Напълно оборудван офис с площ от 1000 кв.м., с мека мебел, интернет, телефон/факс и др.;
 •  10 000 кв.м. бетонна площадка;
 •  ЖП станция за натоварване/разтоварване от съветски тип на ЖП линиите ( 1000 тона капацитет в денонощието), заедно с митническо оформяне, терминал за контейнери и достъп за ЖП влакове и автомобили;
 •  Предприятието разполга с всички необходими средства свързани с логистиката, да извършва процедурите свързани с износа и вноса на четити гранични пункта, с преход от страните от СНГ: Дьяково-Халмеу, Вадул-луй-Сирет-Дорнешть, Унгень-Кристешть-Жижия, Рени-Галац;
 •  Национална търговска мрежа по цялата територия на Румъния за търговия със сол, минерални торов, агрегати за селскостопанство и др.;
 •  Високо ефективно оборудване за натоварване, разтоварване и транспортиране;

Ние се явяваме единствените износители на сол „Екстра" от Украйна, също така в качеството си на единствения износител на торове и агрегати за селскостопанството от страните от СНГ ( в частност от Русия, Белорусия и Украйна), със среден годишен товарен оборот около 200 хиляди тона, нашата компания успя да построи, година след година, особени отношения с Железнопътната мрежа в указаните страни, отношения, които се изразяват във вземането на преференциални тарифи, при транспортировката и транзита на товара през тези държави. Персонала в нашата компания перфектно владеят руски, английски, френки и италиански езици.

Ние разполагаме с необходимата инфраструктура и квалифициран персонал. Нашата компания има подразделение, което работи в отраслите на международните и вътрешни транспортировки.

Това подразделение:

 •  Се занимава с организацията на национални и международни транспортировки на товарите, износ и внос с транзитни речни, морски, автомобилни и ЖП транспорти ( нашата компания се явява като експедитор на SNTFMCFR Марфа – оператор на ЖП транспорт в Румъния, с централизиран код на плащане) на обикновени и контейнерни натоварвания, както с пълна комплектация така и със сборни товари;
 •  Занимава се с организацията на международна транспортировка на товарите ( в частност с контейнерни) по системата "door to door";
 •  Изпълнява митническото оформяне, митническото деклариране и представяне на товарите в качеството си на митнически брокер;
 •  Изпълнява натрупването, съхранението и дистрибуцията на товарите или партидите с товарите, с привличането на собствени транспортни средства;
 •  Изпълнява сортировката на товарите, разделението, разпределението на партидите в зависимост от подателя и получателя, маркировката/премаркировката, етикирането, корегирането или отстраняваенто на дефектите по упаковката;
 •  Изпълнява проследяването на товарите в международните съобщения, от момента на изпращането на товара, до момента на неговото пристигане на назначеното място;
 •  Изпълнява контрола по разтоварването или по преместването на товара от един вид транспорт на друг, също така оказва съдействие при претеглянето на товарите или определянето на количеството при помощта на други достъпни средства;
 •  Консултира по въпросите свързани с митническото законодателство ( митнически процедури, тарифна класификация и др.), митнически и данъчни такси ( ДДС, акцизи);
 •  Изпълнява всякакви други операции, свързани с вътрешните и международни транспортировки.

В процеса на работа, нашата компания е установила отношения с чуждестрани експедиторски предприятия, превозвачи или с техните посредници.

 

За нас

 Нашата компания е основана през 2000 година и е разположена в промишлената зона на град Галац ( ул.Бессарабией, 210), на пътя за границата с Рецпублика Молдова ( 8км. до границата), на разстояние 1.5 км. от морските и речни пристанища, които се именуват Доки и Новият басейн на град Галац.

Предприятието разполага със следната собственост:

• Производствени и складови помещения разположени на 5000 кв.м., с пряк достъп до ЖП линии, от европейски и съветски тип;

• Напълно оборудван офис с площ от 1000 кв.м., с мека мебел, интернет, телефон/факс и др.;

• 10 000 кв.м. бетонна площадка;

• ЖП станция за натоварване/разтоварване от съветски тип на ЖП линиите ( 1000 тона капацитет в денонощието), заедно с митническо оформяне, терминал за контейнери и достъп за ЖП влакове и автомобили;

• Предприятието разполга с всички необходими средства свързани с логистиката, да извършва процедурите свързани с износа и вноса на четити гранични пункта, с преход от страните от СНГ: Дьяково-Халмеу, Вадул-луй-Сирет-Дорнешть, Унгень-Кристешть-Жижия, Рени-Галац;

• Национална търговска мрежа по цялата територия на Румъния за търговия със сол, минерални торов, агрегати за селскостопанство и др.;

• Високо ефективно оборудване за натоварване, разтоварване и транспортиране;

Ние се явяваме единствените износители на сол „Екстра" от Украйна, също така в качеството си на единствения износител на торове и агрегати за селскостопанството от страните от СНГ ( в частност от Русия, Белорусия и Украйна), със среден годишен товарен оборот около 200 хиляди тона, нашата компания успя да построи, година след година, особени отношения с Железнопътната мрежа в указаните страни, отношения, които се изразяват във вземането на преференциални тарифи, при транспортировката и транзита на товара през тези държави. Персонала в нашата компания перфектно владеят руски, английски, френки и италиански езици.

Ние разполагаме с необходимата инфраструктура и квалифициран персонал. Нашата компания има подразделение, което работи в отраслите на международните и вътрешни транспортировки.

Това подразделение:

• Се занимава с организацията на национални и международни транспортировки на товарите, износ и внос с транзитни речни, морски, автомобилни и ЖП транспорти ( нашата компания се явява като експедитор на SNTFMCFR Марфа – оператор на ЖП транспорт в Румъния, с централизиран код на плащане) на обикновени и контейнерни натоварвания, както с пълна комплектация така и със сборни товари;

• Занимава се с организацията на международна транспортировка на товарите ( в частност с контейнерни) по системата "door to door";

• Изпълнява митническото оформяне, митническото деклариране и представяне на товарите в качеството си на митнически брокер;

• Изпълнява натрупването, съхранението и дистрибуцията на товарите или партидите с товарите, с привличането на собствени транспортни средства;

• Изпълнява сортировката на товарите, разделението, разпределението на партидите в зависимост от подателя и получателя, маркировката/премаркировката, етикирането, корегирането или отстраняваенто на дефектите по упаковката;

• Изпълнява проследяването на товарите в международните съобщения, от момента на изпращането на товара, до момента на неговото пристигане на назначеното място;

• Изпълнява контрола по разтоварването или по преместването на товара от един вид транспорт на друг, също така оказва съдействие при претеглянето на товарите или определянето на количеството при помощта на други достъпни средства;

• Консултира по въпросите свързани с митническото законодателство ( митнически процедури, тарифна класификация и др.), митнически и данъчни такси ( ДДС, акцизи);

• Изпълнява всякакви други операции, свързани с вътрешните и международни транспортировки.

В процеса на работа, нашата компания е установила отношения с чуждестрани експедиторски предприятия, превозвачи или с техните посредници.

parteneri

designed by adquest.ro